Trænermøder

Der afholdes årligt to møder, hvor alle ungdomstrænere deltager. Hvis der i den mellemlæggende periode er spørgsmål, kan bestyrelsen altid kontaktes.