Bestyrelse

Årshjul håndbold bestyrelse 2022-2023

Bestyrelsesmøder dagsorden - faste punkter:

- Status, orientering og respons og indspark fra bestyrelsen på faste punkter fra udvalgene 

- Aktuelle problemstillinger 

- Nye ideer og visioner


11. August kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer) 

• Status på fondsstøtte, Økonomiudvalg 

• Emner til trænermøde, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• DGI/skolesamarbejdet/kurser indspark, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Status klubsamarbejde, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Tilmelding af turneringshold, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg   

14. September kl 17-18.30: Bestyrelsesmøde (1½ timer) 

• Orientering om status på dommerbord, Sponsor-/materialeudvalg 

• Status på trænerpakke, Sponsor-/materialeudvalg 

•Tilmelding af turneringshold, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

25. Oktober kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer) 

• Status på kontingent, Økonomiudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

18. November kl 18-19: Bestyrelsesmøde (1 time)

• Status DGI/skolesamarbejdet/kurser, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Status på tilmelding afslutningsstævne, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

19. Januar kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer)

• Status på regnskab og budget, Økonomiudvalg 

• Rekruttering af trænere, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Tilmelding af turneringshold, Administrationsudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg

 22. Februar kl 20-21: Generalforsamling (1time)

 6. Marts kl 17-18.30: Bestyrelsesmøde (1½ timer)

• Status på næste års årgange,  Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udval

• Beslutning om rammer for holdfællesskab, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Orientering puljesøgning, Økonomiudvalg 

• Orientering, Arrangementsudvalg 

• Rekruttering af trænere, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Emner til trænermøde, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Orientering, Kommunikationsudvalg

 2. Maj kl 18-21: Bestyrelsesmøde (3 timer)

• Status på næste års årgange, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg 

• Status fordeling af haltider og løn, Økonomiudvalg 

• Kommende sæsons budget, Økonomiudvalget 

• Status på dommere kommende sæson, Administrationsudvalg 

• Status på materialer og tøj, Sponsor-/materialeudvalg • Orientering, Arrangementsudvalg 

• Rekruttering af trænere, Børne- og ungdomsudvalg/ sportlig udvalg

 6. Juni kl 17-18.30: Bestyrelsesmøde (1½ timer)

• Værdier

• Orientering, Arrangementsudvalg

• Orientering, Kommunikationsudvalg

Bestyrelse

Profile Image
Bettina Gregersen
Profile Image
Camilla Steensborg
Profile Image
Casper Overgaard Andersen
Henrik Bendix Jensen
Profile Image
Morten Sigvardt Jensen
Profile Image
Karen Mimi Møller