Forventninger til spillerne i TMG

Som spiller bidrager du til en god fælles oplevelse ved at:

  • Udviser ’Fair Play’ og god opførsel over for medspillere, modspillere, trænere og dommere.
  • Møder op til kamp og træning til den aftalte tid. 
  • Kommer med en positiv indstilling til træning og kamp.
  • Lytter til trænerens instruktioner og yder det bedste du formår.
  • Er en god kammerat – både i medgang og modgang.
  • Husker at melde afbud til både træning og kamp, hvis du er forhindret.
  • Siger ”god kamp” før kampen og ”tak for kampen” efterfølgende til både dommer og modstander.
  • Anerkender at håndbold er en holdsport - og at I spillere er afhængig af hinanden indbyrdes.
  • Tager godt imod nye spillere – som du gerne selv ville behandles, hvis du var ny.