Børne- og ungdomsudvalg / sportslig udvalg

Står for trænerkontakt/trænerpleje og rekruttering af trænere.

Udvalget har derudover ansvaret for, at trænere får den nødvenlige uddannelse i DGI, JHF og DHF regi og udarbejde uddannelsesplaner for klubbens trænere.

Det betyder, at udvalget planlægger, koordinerer og evaluerer DGI-, klub- og skolesamarbejde


 Hele sæson: Løbende trænerpleje og trænerkontakt

 

August-September

• Planlægge og koordinere DGI-, klub- og skolesamarbejde

• Vurdere behov for trænerkurser/hjælpetrænerkurser for hele sæsonen

• Trænerpleje - vurdere behov for hjælp ifm opstart

 

November-December

• Vurdere trænersituation til kommende sæson og påbegynde planlægning (ønsker til træningstider)

• Vurdere kommende sæson ift klubsamarbejde og evaluere klubsamarbejde

 

Januar-Februar

• Planlægge evt klubsamarbejde og evaluere klubsamarbejde

• Rekruttere nye trænere/hjælpetrænere og kontakt til nuværende trænere mht planlægning af ny sæson

 

Marts-Maj

• Rekruttere nye trænere/hjælpetrænere og kontakt til nuværende trænere mht planlægning af ny sæson

• Evaluere og planlægge kommende DGI aftalen

• Evaluere og planlægge kommende skolesamarbejde

• Evaluere og planlægge kommende trænerkurser

• Aftaler for kommende sæson

Profile Image
Camilla Steensborg
Profile Image
Morten Sigvardt Jensen