Børneattester

TMG håndbold indgiver navne på trænere/holdledere over 15 år til Det Centrale Kriminalregister i henhold til lovgivningen. Der indhentes altid børneattester, når en ny træner begynder i TMG og derefter løbende en gang om året. Af børneattesten fremgår det, om man er dømt for overgreb mod børn.

For spørgsmål kontakt kontaktperson i Administrationsudvalget


Profile Image
Anita Rasmussen