Sponsor- og materialeudvalg

Udvikler en strategi for fastholdelse og udvidelse af sponsoraktivitet i TMG Håndbold. Udvalget står, foruden al kontakt med sponsorer, for at implementere nye idéer og udvikle samarbejdet.


Sponsor- og materialeudvalget er ansvarlig for spillertøj, klubtøj, materialer, redskaber  (bolde, tape, harpiks mv.) .   

Udvalget er desuden ansvarlig for  låse/ koder til rum og skabe, nøgler, dommerborde, luftpumpe mm. 


Årshjul Sponsor- og materialeudvalg

August-september

• Kontakt til nye og eksisterende sponsorer

• Indhentning af tilbud og bestilling af spillertøj/klubdragter/materialer/redskaber 

• Udlevering af startpakke til trænere

• Sikre at materialer/redskaber er tilgængelige (bolde, tape, harpiks mv.)  

 • Sikre at der er styr på låse/ koder til rum og skabe, nøgler, dommerborde, luftpumpe mm

Oktober-november

 • Planlægge fremvisning af klubtøj 

 • Orientere om bestilling af klubtøj på holdsport (mail og aktivitet alle klubbens medlemmer)

• Opslag om bestilling af klubtøj på TMG facebook side 

Januar

• Sponsorsamarbejde og bestilling af tshirt til Svanecup

April-Maj

• Indsamle og organisere spillertøj/udstyr

• Organisere ift låse/ koder til rum, skabe, nøgler, dommerborde, luftpumpe mm 

• Organisere materialer/redskaber (bolde, tape, harpiks mv.)  

• Sponsorplan for kommende sæson 

• Kontakt til nye og eksisterende sponsorer 


Profile Image
Casper Overgaard Andersen
Henrik Bendix Jensen