Økonomiudvalg

Står for økonomi, bogføring og budget, herunder stævnegebyr, dommerfaktura, kontingentbetalinger, indhentning af fondsstøtte/tilskud, fakturaer til sponsorer mv.

Kasserer sørger for at kontakte revisor og indsende regnskaber til kommunen med henblik på aktivitetsstøtte.

Regnskabet samt næste års budget fremlægges til godkendelse på den årlige Generalforsamling.

Medlem af økonomiudvalget har kontakt til og deltager i møder med TMG hovedbestyrelse.

Udvalget planlægger halfordeling og træningstider.

Årshjul Økonomiudvalg

Søger hele året fondsmidler fx ifm kurser, arrangementer og forløb.

Løbende budget opfølgning, betaling af udgifter som stævnegebyr, dommerbetaling mv. 


Oktober-november

 • Udsende kontingent og opfølgning

December-Januar

• Sørge for julegaver til trænerne, hjælpetrænere, holdledere og andre frivillige

• Ansøge om aktivitetsstøtte til Aarhus kommune

• Klargøre regnskab til generalforsamling

Februar

• Fremlægge regnskab til generalforsamling

• Fremlægge årsberetning til generalforsamling

• Fordele haltider med hele TMG 

April-Maj

• Planlægge træningstider og booke hal. Slåes op på facebook, holdsport og hjemmeside i maj/juni. 

• Sørge for gavekort til hjælpetrænere/ trænere som ikke har børn i klubben
Profile Image
Bettina Gregersen
Profile Image
Casper Overgaard Andersen
Henrik Bendix Jensen