Frivillige

Bliv frivillig og spil din klub i form. Klubben eksisterer på baggrund af frivillige kræfter. Selv en lille indsats gør en forskel. Hvis du har lyst til at bage en kage, sidde ved dommerbord, hjælpe til fx fastelavn/ministævne eller har kontakter til sponsorer, vil det blive værdsat.


Kontakt bestyrelsen eller et af udvalgene.


Klubbens frivillige opgaver er overordnet opdelt i tre hovedgrupper: 

  • Bestyrelsen
  • Udvalgene
  • Trænere/hjælpetrænere/holdledere


Derudover også frivillige, som hjælper med forskellige opgaver/aktiviteter i klubben.