Mini-, begynderstævner og tuneringskampe

Mini- og begynderstævner: 

I de yngste rækker U5-U9 er der ikke niveaudeling af spillere. Det vigtigste i disse år er, at spillerne finder glæden ved håndbold/legen, så de får en god oplevelse der samtidig styrker kammeratskabet.

I årgangene U7 til U11 er det muligt at tilmelde hold til begynderstævner i kategorierne uøvede og let øvede. TMG skal selv dømme den ene kamp (forælder/træner) og passe dommerbordet (forælder/træner) i den anden.

Tilmeldingsfristen på 17 dage før stævnets afvikling skal overholdes og kan kun ske via blanket (Onsdag inden kl. 23.59). Deltagelse pålægges et holdgebyr på 100 kr.

Ved udeblivelse eller afbud senere end ovennævnte tidsfrist får klubben en bøde på 600 kroner.

Man kan læse om turneringer og stævner på DHF's hjemmeside. Stævner kan fx bruges som supplement til den løbende turnering.


Turneringskampe u9 - Senior: 

I rækkerne fra U9 kan holdet, hvis der er spillere til det, deles op efter niveau. Holdene skal tilmeldes i den række der bedst matcher deres niveau.

1. gang er i midten af september og 2. gang er omkring jul. Her kan man meddele ønsker til turneringsplanlægger, hvis der er datoer, som træneren på forhånd ved vil være umulige at spille på. 


Det er trænerens eget ansvar at udskrive turneringsplan samt følge med i eventuelle

kampændringer via JHF kreds 5’s hjemmeside www.jhfkreds5.dk eller via DHF's app 'Håndbold' samt at sætte kampprogram på Holdsport.

Når turneringsplan er udkommet skal det straks undersøges om spillerne har planlagt

lejrskoleophold o.l., da kampflytning umiddelbart efter at turneringsplanen er kommet, er gratis for klubben.

Normalt har man 3 arbejdsdage til at flytte kampe efter turneringsplanen er offentliggjort.

Ved flytning af kamp kontaktes modstanderklub hurtigst muligt. Hvis en kamp skal flyttes, skal det ske senest 10 dage før den oprindelige kampdato på DHF's app 'Håndbold'.

Kampflytninger Kampflytninger bør begrænses mest muligt! Det koster klubben mange penge at flytte og aflyse kampe.

 Information om kontaktpersoner for de enkelte klubber kan ses på DHF's hjemmeside under turneringer og resultater.  Husk at sørge for at dommeren får besked.

Man kan læse mere her: https://www.dhf.dk/forbund/jhf-kreds-5/turneringer-staevner/turneringsinformation/vigtige-datoer-kreds-5-efteraar-2021/

Dispensation: 

Der kan søges om dispensation til et specifikt hold, hvor man ønsker at spille med ældre spillere. Bestyrelsen opfordrer dog til at undgå dispensationsspillere hvis muligt, med mindre der er en god faglig eller social begrundelse.


Kampe: 

Det elektroniske holdkort på kan udfyldes op til 1 døgn inden kampafvikling.

https://haandoffice.dhf.dk

Undgå så vidt muligt brug af ”fiktive spillere”.


Hjemmekampe: 

Det hold, der spiller første kamp, sørger for at:

  • Låse hallen op.
  • Dommerbordet køres frem og gøres klar til kamp.
  • Udskiftningsbænke sættes frem.
  • Tjekke, at målene og banen er klar til kamp.

Hvert hold sørger for:

  • Forældre/hjælpere til dommerbord
  • At rydde op efter sig, samle egne bolde og rekvisitter sammen
  • at indberette kampresultatet via DHF's app 'Håndbold' ved hjemmekampe (træneren)

Det hold, der spiller sidste kamp, sørger for at:

  • Pakke dommerbordet væk
  • Sætte stole og udskiftningsbænke på plads.
  • At låse hallen af


For spørgsmål vedr kampe og stævner kontakt administrationsudvalget. For spørgsmål ved hallen, dommerbord, nøgler mm kontakt Sponsor- og materialeudvalget.