Sociale medier

TMG håndbold vil gerne benytte billeder fra foreningens aktiviteter på hjemmesiden, TMG håndbolds facebookgruppe, samt i lokale aviser. Vi følger Datatilsynets anbefalinger, hvilket betyder, at vi forbeholder os ret til at benytte billeder med karakter af situationsbilleder. Portrætbilleder vil ikke blive benyttet, medmindre de er harmløse og personen, eller dennes forældre, på billedet har givet tilladelse hertil. 

Man kan til enhver tid bede om at få fjernet billeder som ikke ønskes benyttet på hjemmesiden ved at kontakte foreningen.